Wetenschappelijke artikelen

1999-2000 Publicatie artikelen in weten­schappelijk vakblad Bewegen & Hulpverlening:

  • Ontwikkeling en bewegen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. M.N. Hammink, F. Verheij, A. Vermeer. Bewegen & Hulpverlening, 1999, 16e jaargang, p 268-289.
  • De ICIDH en het biopsychosociale ontwikke­lingsdenken als kader voor psy­chomotorische diagnostiek. M.N. Hammink, A. Vermeer, F. Verheij. Be­wegen & Hulp­ver­lening, 2000, 17e jaargang, p 81-98.
  • De implementatie van een psychomotorisch diagnostisch construct in de kinder- en jeugdpsychiatrie. M.A. Plomp, M.N. Hammink, A. Vermeer. Bewegen & Hulpverlening, 2000, 17ejaargang, p.196-220.
  • Psychomoto­rische diagnostiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie: de situa­tie in het veld.  M.N.Hammink, F. Verheij, A. Vermeer. Bewegen & Hulp­verlening, 2000, 17e jaar­gang, p268-284