Publicaties

Voluit LevenVoluit leven! Vanuit Liefde met Lef! Komt uit in 2014! Monique neemt je mee in een selectieve autobiografie van haar eigen leven, naar periodes waarin zij moest kiezen: ga je ECHT voor het leven of blijf je hangen in (onbewuste) programma’s die leiden naar een zekere dood? Als niet letterlijk, dan toch zeker figuurlijk. Vertrouwen en stappen zetten is niet zo moeilijk als de wind van het leven goed in de zeilen staat. Maar wat doe je bij storm? Hoe blijf je dan overeind en bepaal je opnieuw je koers? ‘The Next Step’ inspireert je de keuzes van je hart te volgen en het leven te vertrouwen. Down to Earth & Spiritueel tegelijk!

 Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrische zorgveld Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch ConstructMaastricht: Shaker Publishing BV 2003 De psychomotoriek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. In de praktijk wordt PsychoMotorische Therapie (PMT) beschouwd als een geschikt medium voor de behandeling van kinderen en jeugdigen binnen het kinder- en jeugdpsychiatrische zorgveld. Psychomotorische diagnostiek wordt echter nog maar zelden systematisch ingezet om een bijdrage te leveren aan de diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch diagnostisch team en wordt nog te weinig gebruikt als basis voor behandelingdoelen binnen de PMT. In deze dissertatie wordt aandacht besteed aan de huidige stand van zaken rond psychomotorische diagnostiek en wordt een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct ontwikkeld. ISBN: 90-423-0233-X

Schermafbeelding 2014-02-14 om 13.52.021999-2000 Publicatie artikelen in weten­schappelijk vakblad Bewegen & Hulpverlening: 

Ontwikkeling en bewegen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. M.N. Hammink, F. Verheij, A. Vermeer. Bewegen & Hulpverlening, 1999, 16e jaargang, p 268-289.

De ICIDH en het biopsychosociale ontwikke­lingsdenken als kader voor psy­chomotorische diagnostiek. M.N. Hammink, A. Vermeer, F. Verheij. Be­wegen & Hulp­ver­lening, 2000, 17e jaargang, p 81-98.

De implementatie van een psychomotorisch diagnostisch construct in de kinder- en jeugdpsychiatrie. M.A. Plomp, M.N. Hammink, A. Vermeer. Bewegen & Hulpverlening, 2000, 17ejaargang, p.196-220.

Psychomoto­rische diagnostiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie: de situa­tie in het veld.  M.N.Hammink, F. Verheij, A. Vermeer. Bewegen & Hulp­verlening, 2000, 17e jaar­gang, p268-284

vakapartBoeken

2007 *PsyMot 07. Pschomotorische diagnostiek. 2eauteur. C.Emck 1e auteur.

2005 *Psychomotorische diagnostiek bij kinderen en jongeren. Hoofdstuk in boek Psychomotorische therapie in de praktijk. Onder redactie van J.de Lange en R.Bosscher

2003 Publicatie proefschrift: Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld – Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct –  Uitgegeven bij Shaker Publishing Maastricht. ISBN 90-423-0233-X

2001 Psychomotorische diagnostiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. In: Lange, J. de & Peters, M. (red). Retour Straatsburg. De Nederlandse bijdragen aan het tweede Europees Congres voor psychomotoriek. P 29-48. Bemmel: Studiecommissie NVPMT, 2001

tijdschriftTijdschriften

2007*Social Circus Lichamelijke Opvoeding. Vakblad van KVLO

2006 *Social Circus als therapievorm Tijdschrift voor vaktherapie

2005 *Social Circus Tijdschrift voor Vaktherapie

2005 *PsyMot Tijdschrift voor Vaktherapie  met C.Emck

2004 *Artikel “ Wat? Magneten in de PMT?!” congresbundel studie-2-daagse NVPMT

2004 *Koeien en heksen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2004/2005. met M.Houben

2001 Psychomotorische diagnostiek bij kinderen met contactstoornissen. Tijdschrift voor Psychomotorische Kindertherapie en Educatie, 5, p.6-19, 2001

2001 Recensie van het boek “ Ho, tot hier en niet verder…!Training in sociale weerbaarheid van kinderen van 7 tot 12 jaar en hun ouders” van Jooske Kool. Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie, 7, p.26., 2001

2001 Wetenschappelijk onderzoek als ondersteuning van ons vak. Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie, 7, p.13-14, 2001 2001 Artikel ICIDH en het biopsychosociale ontwikkelingsdenken, NVKT

1998-1999 Publicatie artikelen in het blad “DANS”

1998 Het lichaam als bron van kennis en kracht: DANS, 1998, 16e jaar­gang, nr. 12, p.16-17. 1999 Je lichaam voelen en voeden: DANS, 1999, 17e jaargang, nr. 1+2, p.20-21.

PMT siteAnders

2005-2009 TEAMnieuws – maandelijkse inspiratie nieuwsbrief met o.a. artikelen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling.

2000 Publicatie Engelse versie van het referaat in Straatsburg op de pmt-info-site (internet)Psychomotor assessment in child- and adolescent psychiatry care.Mrs. Monique N. Hammink (M.Sc.)