Mobiliteit

Elk risico draagt de kans op geluk in zich…

Mobiliteitsvraagstukken brengen vaak veel onzekerheid met zich mee: wat gebeurt er nu met mij, met mijn team, de afdeling, het bedrijf? Het raakt aan existentiele vraagstukken als bestaansrecht, waardering, gezien worden, een plek hebben.

Toch is mobiliteit op zichzelf een gezond gegeven: het brengt mensen in beweging, draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling en biedt kansen voor de individuele werknemer en de werkgever. Mobiliteit daagt uit tot het benutten van je groeipotentieel en vraagt een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer.

Wij geloven dat er altijd een kado in de modder te vinden is en dat moeilijke perioden of uitdagingen uiteindelijk vaak veel goeds brengen. We dagen mensen uit beter naar zichzelf te kijken en eigen talenten en passies eerlijk in beeld te brengen en vorm te gaan geven in werk en leven.

Wij staan voor oprechte betrokkenheid bij ieder individu waarmee wij werken. We worden omschreven als ‘liefdevol confronterend’ en ‘betrokken directief’. Inzicht alleen is voor ons niet voldoende. We werken altijd toe naar tastbaar resultaat. Wij dagen uit nieuwe keuzes te maken. Op basis van nieuwe inzichten.

Vol energie en vertrouwen.