Organisatie

Wij geloven dat zowel gedwongen- als vrijwillige mobilteit tot iets goeds kan leiden in de organisatie. We gaan uit van de kracht van het individu én de kracht van de organisatie. We maken onze programma’s dan ook altijd op maat bij de vraag, de organisatie en de urgentie.

We benutten graag het ‘menselijk kapitaal’ van de organisatie. Zo werken we graag met interne ambassadeurs of mentoren. Op deze manier kunnen we nauw aansluiten bij de cultuur van de organisatie, borgen we duurzaam de inbedding van inzichten, visie en resultaten en benutten we de kennis en kunde die intern reeds aanwezig is.

We werken met compacte, intensieve trajecten waarin nieuwe inzichten en ervaringen hand in hand gaan. We werken altijd toe naar concreet resultaat in de vorm van een persoonlijk inzetbaarheidsplan en een bijpassend actieplan. Op een manier dat deelnemers daadwerkelijk zin en energie ervaren om daarmee aan de slag te gaan en hun volgende stap te gaan zetten.

We gaan uit van het ‘pressure cooker’ idee. Op deze manier kunnen we in compacte tijd veel diepgang en impact creeren en hoge kwaliteit leveren. We combineren de veiligheid van een eigen individuele coach met de kracht van de groep door het bieden van zowel individuele als groepsmomenten als een meerdaagse reis.

We staan voor een uitgekiend programma met elkaar versterkende elementen. En we werken altijd met een op de organisatie afgestemd team met aanvullende talenten dat optimaal op elkaar is ingespeeld en in staat is in weinig tijd diepgang, energie, vertrouwen, impact en resultaat te creeren.