Resultaat

De mobiliteitskandidaten maken tijdens het mobiliteitstraject een Persoonlijk Inzetbaarheidsplan (PIP). In een compact en intensief traject van 10-12 weken met verschillende werkvormen – zowel individueel als in een groep (zie visie) – levert dit onder andere inzicht op in talenten, competenties, drijfveren en ideale werkomgeving. De profielen worden op geheel eigen-wijze manier vorm gegeven binnen een bestaand kader dat aansluit bij de organisatie.

Zo krijgen de kandidaten niet alleen ‘inhoud’ maar ook ‘kleur’. Leidinggevenden vinden het vaak verrassend dat medewerkers aansluitend op het traject zo open zijn over hun talenten en drijfveren. Citaat:  ,,Dat maakt het ook duidelijker of ze goed passen op een afdeling” en  “Door de PIP’s is dat duidelijker dan met een CV. Ook zien de PIP’s er heel goed uit.”